Πώς λειτουργεί;

Το σύστημα αποτελείται από την κύρια μονάδα (σταθμό βάσης) με προβολή και ένα σύνολο  ασύρματων αισθητήρων που επικοινωνούν με το σταθμό. Οι αισθητήρες λειτουργούν με μπαταρία, με περίοδο συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους χωρίς την ανάγκη αντικατάστασης της μπαταρίας. Ο σταθμός βάσης είναι το κεντρικό στοιχείο των συστημάτων Efento, που χρησιμοποιείται για την διαχείριση των αισθητήρων, την αυτόματη αποστολή email και συναγερμών SMS, καθώς και για την ανάλυση καταγεγραμμένων δεδομένων.


Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος

 • SMS/email ειδοποίηση 
  Tο σύστημα επιτρέπει στο χρήστη να ρυθμίσει τα ανώτατα και κατώτατα όρια θερμοκρασίας, η υπέρβαση του οποίου θα προκαλέσει την παραγωγή SMS ειδοποίησης που αποστέλλεται στους αναγραφόμενους αριθμούς τηλεφώνου ή ένα μήνυμα ειδοποίησης που αποστέλλεται στις εγγεγραμμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Καταγραφή θερμοκρασίας
  Κάθε αισθητήρας μετρά τη θερμοκρασία και στέλνει ασύρματα τα δεδομένα στο σταθμό βάσης. Κάθε κομμάτι των δεδομένων καταγράφεται στη μνήμη του σταθμού βάσης και μπορεί να αποθηκευτεί για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.
 • Αυτόματες αναφορές 
  Τα δεδομένα που καταγράφονται στο σταθμό βάσης μπορούν να σταλούν ως αναφορές .csv σε οποιεσδήποτε διευθύνσεις email. Το σύστημα Efento μπορεί επίσης να αποστέλλει αυτές τις αναφορές αυτόματα σε επιλεγμένες διευθύνσεις email. Οι αυτόματες αναφορές μπορούν να αποστέλλονται κάθε ώρα, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα. Αυτά τα έγγραφα μπορούν να επεξεργαστούν περαιτέρω, να εκτυπωθούν, να αποθηκευτούν σε ένα δίσκο (ως αρχεία αντιγράφων ασφαλείας). Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την περίοδο των εργασιών εγγραφής στη βάση δεδομένων:  3 λεπτά, 15 λεπτά, 30 λεπτά, 60 λεπτά.
 • Προεπισκόπηση των δεδομένων ως γράφημα
  Tο firmware του σταθμού βάσης επιτρέπει την απεικόνιση των δεδομένων με την μορφή γραφήματος, με ωριαίους δείκτες της ελάχιστης και μέγιστης θερμοκρασίας.
 • Απομακρυσμένη παρακολούθηση των τρεχόντων τιμών θερμοκρασίας
  Σε οποιαδήποτε στιγμή ο χρήστης μπορεί να στείλει SMS στο σταθμό βάσης για να πάρει SMS επιστροφής με τις τρέχουσες ενδείξεις θερμοκρασίας από όλους τους αισθητήρες.
 • Αξιοπιστία
  Ο σταθμός βάσης είναι εφοδιασμένος με εφεδρική μπαταρία. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, το σύστημα ενημερώνει το χρήστη σχετικά με το γεγονός αυτό μέσω SMS ειδοποίησης.

Εύκολη διαμόρφωση

Το σύστημα Efento έχει σχεδιαστεί για όλους. Η ρύθμιση αποτελείται από τρία βήματα  – την προσθήκη αισθητήρων, τη ρύθμιση ορίων θερμοκρασίας, την εισαγωγή αριθμών τηλεφώνων που χρησιμοποιούνται για την αποστολή SMS. Όλα διαρκούν λιγότερο από 5 λεπτά.