Πιστοποιημένο εργαστήριο δοκιμών - UO Technologia - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ EFENTO CLOUD

«Είμαστε ικανοποιημένοι με το σύστημα Efento. Στο εργαστήριό μας, το σύστημα Efento αντικατέστησε χειροκίνητες μετρήσεις της θερμοκρασίας και της υγρασίας του περιβάλλοντος και των μετρήσεων θερμοκρασίας σε ψυγεία και καταψύκτες. Το σύστημα είναι διαισθητικό και φιλικό προς το χρήστη, η εγκατάσταση ήταν πολύ εύκολη. »

Ανώτερος ειδικός για την έρευνα και την ανάπτυξη UO-Technologia εργαστήριο

Πελάτης

Το διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών UO – Technology είναι ένα σύγχρονο εργαστήριο που εξετάζει τις φυσικοχημικές παραμέτρους των φρούτων και των λαχανικών και των υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Πρόβλημα

Στα εργαστήρια, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι ο συνεχής έλεγχος της θερμοκρασίας σε συσκευές όπως ψυγεία, καταψύκτες ή φυτώρια. Η διατήρηση των βέλτιστων συνθηκών θερμοκρασίας στις συσκευές επηρεάζει την ορθότητα των αποτελεσμάτων των δοκιμών και αυξάνει την ασφάλεια της αποθήκευσης συγκεκριμένων ουσιών.

Λύση

Klient zdecydował się na zakup systemu bezprzewodowych rejestratorów temperatury Efento Cloud do stałego monitoringu w laboratorium. Kilkanaście czujników zostało umieszczonych w lodówkach, cieplarkach, zamrażarkach niskotemperaturowych, a także w pomieszczeniach, gdzie oprócz temperatury monitorowania jest wilgotność. Zakres monitorowanych temperatur mieści się w przedziale od -75°C do +27°C.  Przed zakupem wszystkie czujnik zostały wysłane do akredytowanego laboratorium wzorcującego, które wykonuje wzorcowanie takich urządzeń.

Bezprzewodowe rejestratory temperatury Efento, mierzą temperaturę, a następnie przesyłają dane do gateway, skąd są one transmitowane do platformy “w chmurze” – Efento Cloud.

Rozwiązanie Efento Cloud umożliwia gromadzenie i wizualizację danych z rejestratorów (np. w formie wykresu lub tabel) oraz generowanie automatycznych raportów. W przypadku przekroczenia ustalonych progów system pozwala na wysyłkę powiadomień do dowolnej liczby użytkowników, zarówno w formie wiadomości e-mail jak i SMS.

Επίδραση

Το διάλυμα Efento Cloud επέτρεψε τη συνεχή παρακολούθηση της θερμοκρασίας σε συσκευές που βρίσκονται στο εργαστήριο. Το σύστημα ενημερώνει με μήνυμα κειμένου ότι έχουν ξεπεραστεί τα όρια. Επιτρέπει στο προσωπικό να αντιδράσει όταν κάποια από τις συσκευές λειτουργεί εκτός του σωστού εύρους.

Οι συσκευές στο εργαστήριο είναι υπό συνεχή έλεγχο της θερμοκρασίας

Εξοικονόμηση χρόνου – αυτόματη συλλογή δεδομένων και εξαγωγή αναφορών

Πολύ εύκολη και γρήγορη διαμόρφωση

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δοκιμάστε το Efento Cloud χωρίς καμία υποχρέωση!


Το Jezeli δεν ανακαλύπτει ότι το Efento Cloud θα κυκλοφορήσει στο Ciebie, το wypożyczymy Ci Efento Gateway, το οποίο θα είναι αισθητό, ώστε να ξεπεράσει το μέγεθος του πλανήτη.