Τι περιλαμβάνεται στο σετ;

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Ο ρόλος του σταθμού βάσης παρέχεται από το τηλέφωνο με το σύστημα Android 4.4 και Bluetooth 4.0 και την εγκατεστημένη εφαρμογή Efento Inspector. Ο σταθμός βάσης μπορεί να υποστηρίξει αρκετές συσκευές εγγραφής σε ένα δωμάτιο.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Οι καταγραφείς μετρούν τη θερμοκρασία και διαβιβάζουν δεδομένα ασύρματα στο σταθμό βάσης. Είναι εξοπλισμένα με μπαταρία που εξασφαλίζει τη λειτουργία τους χωρίς συντήρηση για τουλάχιστον 2 χρόνια.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πιστοποιητικό βαθμονόμησης του καταγραφέα που εκδίδεται από εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο για θερμοκρασία 5 βαθμών (το κέντρο του διαμερίσματος στο οποίο πρέπει να αποθηκεύονται τα εμβόλια).

Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά

Εγγραφή μετρήσεων

Κάθε αισθητήρας στέλνει τη θερμοκρασία στο σταθμό βάσης όπου αποθηκεύονται και αποθηκεύονται. Ο σταθμός βάσης μπορεί να αποθηκεύσει μετρήσεις από οποιαδήποτε χρονική στιγμή και μπορείτε να τις αναπαράγετε ανά πάσα στιγμή.

Απομακρυσμένη ανάγνωση των μετρήσεων

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την θερμοκρασία από απόσταση οποιαδήποτε στιγμή. Μετά την αποστολή ενός SMS στο σταθμό βάσης, θα λάβετε ένα SMS επιστροφής με τις τρέχουσες μετρήσεις θερμοκρασίας όλων των αισθητήρων.

Ειδοποιήσεις SMS και e-mail

Το σύστημα σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε το κατώτατο και το ανώτερο όριο θερμοκρασίας, υπερβαίνοντας το οποίο θα προκαλέσει την αποστολή ενός SMS ειδοποίησης στους εισαγόμενους αριθμούς τηλεφώνου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επείγουσας ανάγκης στις διευθύνσεις που υποδεικνύονται. Οι ειδοποιήσεις SMS / e-mail μπορούν να σταλούν σε οποιονδήποτε αριθμό παραληπτών.

Απώλεια ισχύος, απώλεια επικοινωνίας με τον αισθητήρα

Η εφαρμογή θα στείλει επίσης ειδοποίηση αν ο σταθμός βάσης (smartphone) χάσει την ισχύ του και μεταβαίνει στην τροφοδοσία της μπαταρίας και αν ένας από τους αισθητήρες σας σταματήσει να στέλνει δεδομένα στο σταθμό βάσης. Θα λάβετε ξανά την ειδοποίηση όταν όλα επιστρέφουν στο κανονικό. Χάρη σε αυτό, το σύστημα θα σας ενημερώσει επίσης για διακοπή ρεύματος στο κτίριο.

Ευέλικτη διαμόρφωση των ειδοποιήσεων

Μπορείτε να διαμορφώσετε τους τύπους ειδοποιήσεων που αποστέλλονται στους παραλήπτες με οποιονδήποτε τρόπο. Για παράδειγμα, το άτομο Α λαμβάνει ειδοποιήσεις μόνο όταν υπερβαίνουν τα όρια θερμοκρασίας και το άτομο Β σε περίπτωση απώλειας ισχύος ή απώλειας επικοινωνίας με τον αισθητήρα.

Αναφορές PDF I CSV

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά με δεδομένα μέτρησης ανά πάσα στιγμή. Η εφαρμογή σας επιτρέπει να εξάγετε δεδομένα από οποιαδήποτε χρονική στιγμή, σε μορφή PDF (μορφοποιημένη αναφορά, έτοιμη για εκτύπωση) ή CSV (δεδομένα σε μορφή πίνακα, δυνατότητα επεξεργασίας στο MS Excel, OpenOffice Calc).

Αυτόματες αναφορές

Γιατί να δημιουργείτε αναφορές με μη αυτόματο τρόπο; Αφήστε την εφαρμογή να σας το κάνει. Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και επιλέξτε πόσο συχνά θέλετε να λαμβάνετε την αναφορά (μία φορά την ημέρα, μία φορά την εβδομάδα, μία φορά το μήνα) και η εφαρμογή θα φροντίσει τα υπόλοιπα – όλες οι μετρήσεις θερμοκρασίας θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την επιλεγμένη μορφή και με τη συχνότητα που επιλέγετε.

Γραφήματα

Η εφαρμογή σταθμού βάσης επιτρέπει την απεικόνιση δεδομένων με τη μορφή γραφημάτων από οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Τα διαγράμματα δείχνουν τα κατώτατα και ανώτερα όρια συναγερμού, επομένως μπορείτε γρήγορα να ελέγξετε αν η θερμοκρασία έχει υπερβεί τις καθορισμένες τιμές.

Ηχητικός συναγερμός

Εάν ξεπεραστεί το καθορισμένο κατώφλι θερμοκρασίας, η εφαρμογή θα ακούσει έναν ηχητικό συναγερμό. Η οθόνη smarftona θα ανάψει και θα ακούσετε ένα δυνατό ηχητικό σήμα από το μεγάφωνο. Ο συναγερμός θα παραμείνει ενεργός μέχρι ο χρήστης να τον απενεργοποιήσει. Επιπλέον, η εφαρμογή σάς επιτρέπει να ορίσετε μια υπενθύμιση – αν η θερμοκρασία δεν έχει επιστρέψει στην ασφαλή περιοχή, μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα (15 λεπτά, 30 λεπτά, 60 λεπτά), ο συναγερμός θα ξεκινήσει ξανά.

Εύκολη διαμόρφωση

Η όλη διαμόρφωση του συστήματος παρακολούθησης της θερμοκρασίας γίνεται από το επίπεδο του σταθμού βάσης. Δεν χρειάζεται να συνδέσετε συσκευές στον υπολογιστή σας, να εγκαταστήσετε προγράμματα οδήγησης ή να κάνετε λήψη ειδικού λογισμικού. Απλά αναζητήστε αισθητήρες, ρυθμίστε όρια συναγερμού, προσθέστε αριθμούς τηλεφώνου για ειδοποιήσεις και αρχίστε την παρακολούθηση της θερμοκρασίας. Το σύστημα σχεδιάστηκε έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να το διαμορφώσει.

Ασφάλεια

Ορισμένες λειτουργίες εφαρμογής (π.χ. αφαίρεση των αισθητήρων) μπορούν να προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. Χάρη σε αυτό, κανείς δεν θα αφαιρέσει τυχαία τους αισθητήρες ή θα αλλάξει τις ρυθμίσεις των πλήκτρων.

Αποθήκευση εμβολίων – νομικοί κανονισμοί

Απαιτήσεις για την παρακολούθηση και την τεκμηρίωση της θερμοκρασίας αποθήκευσης φαρμάκων και εμβολίων περιγράφονται στον υπουργό Υγείας της 13ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τις απαιτήσεις της ορθής πρακτικής διανομής (downloadable here).

Παρακάτω παρουσιάζουμε τις πιο σημαντικές απαιτήσεις μαζί με μια περιγραφή της εφαρμογής τους από το σύστημα Efento:

«Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ή την παρακολούθηση του περιβάλλοντος στο οποίο αποθηκεύονται τα φαρμακευτικά προϊόντα θα πρέπει να βαθμονομείται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα με βάση εκτιμήσεις κινδύνου και αξιοπιστίας. Η βαθμονόμηση του εξοπλισμού πρέπει να είναι σύμφωνη με τα εθνικά ή διεθνή πρότυπα μέτρησης. (…) «

Οι αισθητήρες Efento μπορούν να παραδοθούν με πιστοποιητικό βαθμονόμησης (βαθμονόμηση) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Συνήθως, η βαθμονόμηση (βαθμονόμηση) πραγματοποιείται σε ένα σημείο στη μέση της περιοχής λειτουργίας του αισθητήρα (π.χ. όταν παρακολουθείται η θερμοκρασία των εμβολίων, η βαθμονόμηση πραγματοποιείται σε θερμοκρασία 5 ° C). Κατόπιν αιτήματος του πελάτη, η βαθμονόμηση μπορεί να γίνει σε μεγαλύτερο αριθμό σημείων. Το πιστοποιητικό βαθμονόμησης (βαθμονόμηση) εκδίδεται από ένα εξωτερικό εργαστήριο βαθμονόμησης.

«Πρέπει να δημιουργηθούν κατάλληλα συστήματα συναγερμού για να προειδοποιήσουν για αποκλίσεις από τις καθορισμένες συνθήκες αποθήκευσης. Τα επίπεδα συναγερμού θα πρέπει να ρυθμιστούν σωστά και οι συναγερμοί θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη λειτουργικότητα. «

Το σύστημα Efento σας ειδοποιεί ότι έχουν ξεπεραστεί τα όρια SMS. Ο χρήστης μπορεί ελεύθερα να ρυθμίσει κατώτατα όρια, πέραν των οποίων θα έχει ως αποτέλεσμα την αποστολή ειδοποίησης μέσω SMS.

«Η λεπτομερής περιγραφή του συστήματος πρέπει να συντάσσεται γραπτώς, περιλαμβανομένων, ενδεχομένως, διαγραμμάτων. Αυτή η περιγραφή θα πρέπει να ενημερωθεί. Αυτό το έγγραφο θα πρέπει να περιγράφει τις αρχές, τους στόχους, τα μέτρα ασφαλείας, το πεδίο εφαρμογής του μηχανογραφημένου συστήματος και τα κύρια χαρακτηριστικά του, να δείχνει πώς να το χρησιμοποιήσει και τις αλληλεπιδράσεις του με άλλα συστήματα ».

Λεπτομερής περιγραφή του συστήματος Efento μαζί με τα χαρακτηριστικά και τους κανόνες λειτουργίας που διατίθενται για λήψη στην ιστοσελίδα μας. Αυτό το έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μια περιγραφή του συστήματος ελέγχου θερμοκρασίας στην εγκατάσταση σας.

«Τα δεδομένα πρέπει να προστατεύονται με φυσικά ή ηλεκτρονικά μέσα και να προστατεύονται από τυχαίες ή μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές. Πρέπει να ελέγχετε περιοδικά τη διαθεσιμότητα αποθηκευμένων δεδομένων. Προστατεύστε τα δεδομένα κάνοντας αντίγραφα ασφαλείας σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα αντίγραφα των δεδομένων θα πρέπει να φυλάσσονται για μια χρονική περίοδο που καθορίζεται από τους εθνικούς κανονισμούς, ωστόσο, για τουλάχιστον πέντε έτη, σε ξεχωριστή ασφαλή τοποθεσία. «

Τα δεδομένα αποθηκεύονται στη μνήμη του smartphone (σταθμός βάσης), η πρόσβαση στην οποία μπορεί να προστατευθεί με κωδικό PIN. Το σύστημα Efento σας επιτρέπει επίσης να εξάγετε δεδομένα σε μορφή PDF και csv, τα οποία τους επιτρέπουν να αποθηκεύονται με ασφάλεια σε οποιοδήποτε μέσο (σκληρός δίσκος, μονάδα flash, CD) ή να αποστέλλονται σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τεχνικά στοιχεία του αισθητήρα

Οι αισθητήρες θερμοκρασίας Efento μετρούν τη θερμοκρασία με ακρίβεια 0,25 ° C στην περιοχή από -20 ° C έως + 70 ° C και με ακρίβεια 0,5 ° C στην περιοχή -35 έως -20 ° C. Η μπαταρία υψηλής χωρητικότητας εξασφαλίζει ότι θα είναι χωρίς επιτήρηση για τουλάχιστον δύο χρόνια. Οι συσκευές εγγραφής διατίθενται σε εκδόσεις: με ή χωρίς εξωτερικό αισθητήρα.

 • Εύρος λειτουργίας: -35 ° έως 70 ° C
 • Ακρίβεια μέτρησης: 0,4 ° C στην περιοχή από -20 ° C έως +70 ° C και με ακρίβεια 0,5 ° C στην περιοχή -35 έως -20 ° C
 • Ανάλυση μέτρησης: 0,1 ° C
 • Διαφορά: <0,1 ° C ανά έτος
 • Προαιρετικά, ο αισθητήρας θερμοκρασίας μπορεί να τοποθετηθεί σε εξωτερικό καθετήρα μήκους 1 m
 • Συχνότητα ραδιοσυστήματος: 2,4 GHz
 • Ισχύς: 2,5 mW (4 dBm)
 • Εύρος: 50 μέτρα σε ανοιχτό χώρο (LOS)
 • Πρότυπο μεταφοράς δεδομένων: Bluetooth Smart (Bluetooth Χαμηλή Ενέργεια, Bluetooth 4.0)
 • Συχνότητα μετάδοσης: 1 δευτ
 • Συχνότητα μέτρησης: κάθε 3 λεπτά
 • Διάρκεια ζωής μπαταρίας: τουλάχιστον 2 χρόνια (μετρούμενη κάθε 15 λεπτά)
 • Μπαταρία: 3,6 V, μέγεθος AA, χωρητικότητα 2 600 mAh (ανταλλάξιμη)
 • Εύρος λειτουργίας: -35 έως +70 ° C, 0-95% RH
 • Διαστάσεις: 27 x 71 x 71 mm
 • Βάρος: 80 g

Συχνές ερωτήσεις

Ποιοι αισθητήρες θερμοκρασίας χρησιμοποιούνται στους αισθητήρες Efento; Το χαμηλό επίπεδο μπαταρίας θα είναι ψευδές;

Στους αισθητήρες Efento χρησιμοποιείται ένας ψηφιακός αισθητήρας, οι μετρήσεις του οποίου δεν επηρεάζονται από την τάση της μπαταρίας.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τα κατώτερα και ανώτερα όρια συναγερμού;

Ναι. Το σύστημα Efento σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε το ανώτερο και κατώτερο όριο συναγερμού. Αν η θερμοκρασία αυξηθεί πάνω από το ανώτερο όριο συναγερμού ή πέσει κάτω από το κατώτατο όριο, το σύστημα θα στείλει ένα SMS / email με συναγερμό.

Πόσα όρια συναγερμού μπορούν να ρυθμιστούν;

Για κάθε αισθητήρα μπορεί να ρυθμιστεί ένα κατώτερο και ένα ανώτατο όριο συναγερμού.

Μπορούν να αποστέλλονται SMS / e-mails σε περισσότερους παραλήπτες;

Ναι. Το σύστημα Efento μπορεί να στέλνει SMS / e-mail σε οποιοδήποτε αριθμό αποδεκτών.

Είναι απαραίτητο ένα δίκτυο WiFi για τη λειτουργία του συστήματος;

Δεν χρειάζεστε δίκτυο WiFi για αποστολή ειδοποιήσεων και αναφορών SMS και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή CSV ή PDF (η κάρτα SIM που έχετε αγοράσει σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο Internet). Σημαντικό: για να χρησιμοποιήσετε το Internet στο τηλέφωνό σας με την κάρτα SIM, πρέπει να ενεργοποιήσετε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου.

Πρέπει να πληρώσω επιπλέον έξοδα κατά την αγορά του συστήματος Efento;

Εάν αποφασίσετε να λάβετε ειδοποιήσεις μέσω SMS, πρέπει να θυμάστε ότι κάθε SMS που αποστέλλεται είναι το κόστος λίγων / πολλών λεπτών. Θυμηθείτε να ελέγξετε το υπόλοιπο του λογαριασμού σας και να συμπληρώσετε εάν είναι απαραίτητο. Αν χρησιμοποιείτε Wi-Fi για να στέλνετε ειδοποιήσεις και αναφορές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν επιβαρύνεστε με κανένα κόστος. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε κινητά δεδομένα, να θυμάστε ότι το Διαδίκτυο μπορεί να χρεωθεί επιπλέον. Για κάθε έναν από αυτούς τους φορείς, τα τέλη αυτά είναι διαφορετικά.

Συνιστούμε την επιλογή φορέων που προσφέρουν μακροπρόθεσμη εγκυρότητα του λογαριασμού με χαμηλό κόστος (π.χ. ανανέωση της προσφοράς Play – ανανέωση χωρίς την εγκυρότητα του λογαριασμού.) Η συμπλήρωση περίπου 20-30 PLN θα πρέπει να είναι αρκετή για ένα χρόνο.

Μπορείτε να στείλετε ένα ερώτημα σχετικά με την κατάσταση θερμοκρασίας; Εάν ναι, πώς γίνεται αυτό; Είναι δυνατή η απομακρυσμένη πρόσβαση στις μετρήσεις;

Ναι. Στείλτε ένα SMS με το κείμενο «efento» στον αριθμό της κάρτας SIM που εισάγεται στο σταθμό βάσης. Σε απάντηση, θα σταλεί ένα SMS με τις τρέχουσες μετρήσεις. Επιπλέον, αν χρειάζεται να παρακολουθείτε τις αλλαγές θερμοκρασίας σε τακτική βάση, μπορείτε να ρυθμίσετε τις αυτόματες αναφορές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χάρη στις οποίες οι αναγνώσεις από όλους τους αισθητήρες θα αποστέλλονται κάθε ώρα στην υποδεικνυόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μπορεί ο σταθμός βάσης να είναι οποιαδήποτε συσκευή Android;

Το σετ περιλαμβάνει ένα smartphone με σύστημα Android, δοκιμασμένο από εμάς και λειτουργώντας σωστά με την εφαρμογή Efento Inspector. Αν ο χρήστης θέλει να χρησιμοποιήσει το smartphone του, τότε δεν υπάρχουν εμπόδια. Είναι σημαντικό η συσκευή να έχει Android 4.4 ή νεότερη έκδοση. Επιπλέον, η συσκευή πρέπει να διαθέτει μονάδα Bluetooth 4.0 και τη δυνατότητα αποστολής μηνύματος SMS / email. Οι συσκευές που έχουν επισημανθεί ως Bluetooth Smart Ready θα λειτουργούν σταθερά με την εφαρμογή σταθμού βάσης. Από την εμπειρία, προτείνουμε δημοφιλή μοντέλα από γνωστούς κατασκευαστές, όπως το Samsung Galaxy Pocket 2, το Samsung Galaxy Trend Lite, το LG L40, το Motorola Moto E, το Google Nexus 5 ή το 6.

Είναι εύκολο να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες στους αισθητήρες; Ποιο είναι το κόστος των νέων μπαταριών;

Η αντικατάσταση των μπαταριών στους αισθητήρες δεν διαφέρει από την αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Οι αισθητήρες μας παρέχονται με μια μπαταρία, στην οποία εγγυόμαστε τουλάχιστον δύο χρόνια λειτουργίας της συσκευής.

Σημείωση: η μπαταρία μοιάζει με ένα συνηθισμένο δάχτυλο, ωστόσο, για τη λειτουργία των ασύρματων καταγραφικών Efento, απαιτείται μπαταρία 3,6 V με χωρητικότητα 2700 mAh. Μια πρόσθετη μπαταρία μπορεί να αγοραστεί μόνοι σας ή από εμάς σε τιμή 35 PLN ακαθάριστο (η τιμή περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής)

Λήψη