Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά

Εγγραφή μετρήσεων

Κάθε αισθητήρας μετρά τη θερμοκρασία και στέλνει ασύρματα δεδομένα στο smartphone του οδηγού. Οι μετρήσεις αποθηκεύονται επιπλέον στη μνήμη των αισθητήρων και σε περίπτωση που τα προβλήματα επικοινωνίας αποστέλλονται αυτόματα μετά την επανασύνδεση. Τα δεδομένα μέτρησης μπορούν να αποστέλλονται στο διακομιστή σε συνεχή βάση.

Χάρτες, στατιστικά στοιχεία

Οι μετρήσεις θερμοκρασίας που αποθηκεύονται στην εφαρμογή μπορούν να εμφανιστούν με τη μορφή γραφήματος. Επιπλέον, για κάθε ολοκληρωμένη διαδρομή, η εφαρμογή καθορίζει την ελάχιστη και τη μέγιστη θερμοκρασία μαζί με την ημερομηνία και την ώρα της εμφάνισής της.

Διαδρομές

Η Efento Transport καταγράφει τη θερμοκρασία με τη μορφή διαδρομών – από την έναρξη της παράδοσης των αγαθών μέχρι την ολοκλήρωση. Πατώντας το πλήκτρο «Έναρξη» ξεκινά η καταγραφή των μετρήσεων θερμοκρασίας, πατώντας το «Stop» ολοκληρώνεται η καταχώριση και παράγεται μια συνοπτική αναφορά που μπορεί να αποσταλεί αυτόματα σε οποιαδήποτε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ιστορικές διαδρομές καταχωρούνται στην εφαρμογή και μπορούν να επαναληφθούν ανά πάσα στιγμή μαζί με πληροφορίες σχετικά με τα όρια συναγερμού που έχουν ξεπεραστεί

Εύκολη λειτουργία

Η συσκευή εγγραφής συνδέεται ασύρματα με το τηλέφωνο ή το tablet σας και δεν απαιτεί την εγκατάσταση οδηγών. Απλώς τραβήξτε τη συσκευή εγγραφής από το κουτί, εγκαταστήστε την εφαρμογή και αρχίστε να καταγράφετε τη θερμοκρασία, την υγρασία και την πίεση!

Ηχητικός συναγερμός

Η εφαρμογή ενημερώνει τον οδηγό για την υπέρβαση των καθορισμένων ορίων συναγερμού μέσω ηχητικών συναγερμών. Εάν ξεπεραστεί το κατώφλι συναγερμού, στο τηλέφωνο θα ενεργοποιηθεί η ηχητική ειδοποίηση για τον οδηγό με πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θερμοκρασία. Η επιβεβαίωση του συναγερμού καταγράφεται στην αναφορά. Είναι επίσης δυνατό να ορίσετε μια υπενθύμιση – αν η θερμοκρασία δεν επιστρέψει στην ασφαλή περιοχή, ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί ξανά μετά από καθορισμένο χρόνο

Αναφορές PDF I CSV

Οποιαδήποτε στιγμή, οι μετρήσεις μπορούν να αποσταλούν με τη μορφή μιας έκθεσης (pdf και csv) σε οποιαδήποτε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χάρη σε αυτή τη λύση, οι πελάτες σας λαμβάνουν μια αναφορά όταν παραδίδεται το δέμα και μπορείτε να ξεχάσετε να εκτυπώσετε αναφορές μεγάλων και μη αναγνώσιμων διαδρομών.

Αυτόματες αναφορές

Η υπηρεσία Efento Transport επιτρέπει επίσης την αυτόματη αποστολή αναφορών στην επιλεγμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο τέλος της διαδρομής. Όταν ο οδηγός πιέσει το κουμπί «Διακοπή», θα λάβετε μια συνοπτική αναφορά διαδρομής που θα περιέχει όλες τις μετρήσεις και τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές που μετρώνται από κάθε αισθητήρα.

Ειδοποιήσεις SMS και e-mail

Η εφαρμογή σάς επιτρέπει να ορίσετε δύο ανώτερα και δύο κατώτερα όρια θερμοκρασίας (κατώφλι προειδοποίησης και συναγερμού). Αν έχουν ξεπεραστεί τα καθορισμένα όρια θερμοκρασίας, η εφαρμογή μπορεί να στείλει μια ειδοποίηση με τη μορφή SMS ή e-mail σε οποιονδήποτε παραλήπτη. Η επιλογή ειδοποίησης μπορεί να ρυθμιστεί ελεύθερα – π.χ. την αποστολή ειδοποιήσεων σε άλλον παραλήπτη όταν ξεπεραστούν τα όρια προειδοποίησης και συναγερμού, η αποστολή ειδοποιήσεων μόνο όταν το όριο συναγερμού ξεπεραστεί ή απενεργοποιηθεί εντελώς.

Απομακρυσμένη ανάγνωση θερμοκρασίας

Η μεταφορά Efento επιτρέπει ανά πάσα στιγμή την ανάγνωση των τιμών της τρέχουσας θερμοκρασίας. Εάν η εφαρμογή λειτουργεί με το διακομιστή, τότε οι μετρήσεις θα είναι ορατές on-line στο πρόγραμμα περιήγησης, διαφορετικά οι τρέχουσες θερμοκρασίες διαβάζονται με SMS – αφού αποσταλεί το SMS στον οδηγό του smartphone, ο χρήστης θα λάβει ένα SMS επιστροφής με μετρήσεις θερμοκρασίας όλων των αισθητήρων.

Λίστα μεταφορών

Κατά την εκκίνηση μιας διαδρομής, ο οδηγός μπορεί να εισάγει, να σαρώσει ή να φορτώσει τους αριθμούς φορτωτικών γραμμών που έχουν εκχωρηθεί στη διαδρομή από το διακομιστή. Αυτό σας επιτρέπει να ορίσετε μετρήσεις σε συγκεκριμένα πακέτα ορατά στην αποστολή, των οποίων οι αριθμοί είναι αργότερα ορατοί στην αναφορά από τη διαδρομή για τον πελάτη και την εσωτερική τεκμηρίωση.

Αποστολές

Η εφαρμογή μπορεί να ελέγξει την παράδοση αγροτεμαχίων – μέχρι να εκδοθούν όλα τα αγροτεμάχια, δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδρομής. Σε κάθε αποστολή μπορεί να δοθεί η κατάλληλη κατάσταση: παραδοθεί, καταστραφεί, απορριφθεί, χαθεί. Είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιήσετε την κάμερα από το τηλέφωνο για να σαρώσετε τους αριθμούς των παραληφθέντων δεμάτων. Αν η εφαρμογή συνεργάζεται με το διακομιστή, μετά την εισαγωγή του αριθμού του φορτωτή, οι αριθμοί αποστολής μπορούν να μεταφορτωθούν από το διακομιστή και να σταλούν στον διακομιστή μετά την παράδοση.

Ενσωμάτωση με το διακομιστή

Η Efento Transport μπορεί να στέλνει όλες τις μετρήσεις, τα γεγονότα, τις πληροφορίες σχετικά με τα υπέρβαση όρια συναγερμού στον εξυπηρετητή του πελάτη σε συνεχή βάση – επιτρέπει την τρέχουσα προεπισκόπηση των μετρήσεων και την ανάλυση των αρχειοθετημένων δεδομένων. Είναι επίσης δυνατή η ενσωμάτωση της εφαρμογής με οποιοδήποτε πρόγραμμα ERP, χάρη στο οποίο οι αναφορές θερμοκρασίας από τη διαδρομή μπορούν να συνδυαστούν με τιμολόγια ή έγγραφα αποθήκης.

Η εφαρμογή Efento Transport είναι εύκολη στη χρήση και ρύθμιση παραμέτρων

Υποστήριξη εφαρμογών

1 – ΕΙΣΟΔΟΣ
Ο οδηγός ξεκινά την εφαρμογή και εισάγει τον αναγνωριστικό αριθμό και τον αριθμό εγγραφής του αυτοκινήτου. Αυτά τα δεδομένα θα είναι ορατά στην αναφορά με μετρήσεις θερμοκρασίας

2 – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ο οδηγός εισάγει / σαρώνει τις αποστολές των αγροτεμαχίων. Εάν η εφαρμογή είναι ενσωματωμένη στο διακομιστή της εταιρείας, αυτές οι πληροφορίες λήγουν αυτόματα. Οι αριθμοί των φορτωτικών γραμμών είναι ορατοί στις αναφορές

3 – ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ο οδηγός πατά το πλήκτρο «Έναρξη» και αρχίζει η καταγραφή της θερμοκρασίας και η θέση (GPS) του αυτοκινήτου. Εάν η εφαρμογή είναι ενσωματωμένη στο διακομιστή της εταιρείας, αυτά τα δεδομένα αποστέλλονται στο διακομιστή σε συνεχή βάση

4 – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Η αίτηση μπορεί επίσης να καταχωρήσει το θέμα των αποστολών. Ο οδηγός επιλέγει ένα πακέτο στη λίστα ή ανιχνεύει τον αριθμό. Σε περίπτωση που η εφαρμογή συνεργάζεται με το διακομιστή, αυτά τα δεδομένα αποστέλλονται σε συνεχή βάση

5 – ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ο οδηγός μπορεί ανά πάσα στιγμή να στείλει μια αναφορά με μετρήσεις σε οποιαδήποτε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. στον παραλήπτη) προκειμένου να τεκμηριωθεί η θερμοκρασία στη μεταφορά

6 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής, ο οδηγός πατά το πλήκτρο «Διακοπή» και ολοκληρώνει την εγγραφή μέτρησης. Μια αναφορά διαδρομής παράγεται αυτόματα (θερμοκρασία, αριθμός διανυόμενων χιλιομέτρων) που μπορούν να σταλούν σε οποιαδήποτε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Τεχνικά στοιχεία του αισθητήρα

Οι αισθητήρες θερμοκρασίας Efento μετρούν τη θερμοκρασία στους 0,4 ° C στην περιοχή από -20 ° C έως + 70 ° C και με ακρίβεια 0,5 ° C στην περιοχή -35 έως -20 ° C.

Εύρος λειτουργίας: -35 ° έως 70 ° C Ακρίβεια μέτρησης: 0,4 ° C στην περιοχή από -20 ° C έως +70 ° C και με ακρίβεια 0,5 ° C στην περιοχή -35 έως -20 ° C Ανάλυση: 0,1 ° C Διαδρομή: <0.1 ° C ανά έτος Προαιρετικά, ο αισθητήρας θερμοκρασίας μπορεί να τοποθετηθεί σε εξωτερικό αισθητήρα μήκους 1 m

Λειτουργική συχνότητα της μονάδας ραδιοσυχνοτήτων: Ισχύς 2,4 GHz: 2,5 mW (4 dBm) Εύρος: 50 m σε ελεύθερο χώρο (LOS) Πρότυπο μεταφοράς δεδομένων: Bluetooth Smart (Bluetooth Χαμηλή Ενέργεια, Bluetooth 4.0)

Συχνότητα μέτρησης: κάθε 3 λεπτά Διάρκεια ζωής μπαταρίας: τουλάχιστον 2 έτη (μετρούμενη κάθε 15 λεπτά) Μπαταρία: 3.6 V, μέγεθος AA, χωρητικότητα 2 600 mAh (ανταλλάξιμο) Εύρος λειτουργίας: -35 έως +70 ° C, 0 -95% RH

Διαστάσεις: 27 x 71 x 71 mm Βάρος: 80 g

Συχνές ερωτήσεις

Ποιοι αισθητήρες θερμοκρασίας χρησιμοποιούνται στους αισθητήρες Efento; Το χαμηλό επίπεδο μπαταρίας θα είναι ψευδές;

Στους αισθητήρες Efento χρησιμοποιείται ένας ψηφιακός αισθητήρας, οι μετρήσεις του οποίου δεν επηρεάζονται από την τάση της μπαταρίας.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τα κατώτερα και ανώτερα όρια συναγερμού;

Το Efento Transport σας επιτρέπει να διαμορφώσετε δύο κατώτατα και δύο ανώτερα όρια συναγερμού (προειδοποίηση και συναγερμό). Επιπλέον, μπορείτε να καθορίσετε τι πρέπει να συμβεί αν υπερβείτε κάθε κατώτατο όριο (π.χ. η υπέρβαση του ορίου προειδοποίησης είναι ένας συναγερμός για τον οδηγό, η υπέρβαση του ορίου συναγερμού είναι ένας συναγερμός για τον οδηγό και η αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον διαχειριστή εφοδιαστικής).

Μπορούν να αποστέλλονται SMS / e-mails σε περισσότερους παραλήπτες;

Ναι. Η Efento Transport μπορεί να στείλει SMS / e-mail σε οποιοδήποτε αριθμό παραληπτών.

Πρέπει να λαμβάνω υπόψη το πρόσθετο κόστος κατά τη χρήση του Efento Transport;

Ναι. Αυτά είναι τα έξοδα που σχετίζονται με την υποστήριξη κάρτας SIM – η Efento Transport στέλνει αναφορές και ειδοποιήσεις χρησιμοποιώντας τη μετάδοση δεδομένων. Το μηνιαίο κόστος διατήρησης της κάρτας SIM εξαρτάται από την τιμολόγηση του χειριστή του δικτύου GSM. Εάν σκοπεύετε να ενσωματώσετε την εφαρμογή Efento Transport με λογισμικό ERP / λογισμικό αποθήκης, τότε θα αποστέλλονται δεδομένα μέσω του δικτύου GSM, πράγμα που θα έχει ως αποτέλεσμα επιπλέον δαπάνες.

Μπορείτε να στείλετε ένα ερώτημα σχετικά με την κατάσταση θερμοκρασίας; Εάν ναι, πώς γίνεται αυτό; Είναι δυνατή η απομακρυσμένη πρόσβαση στις μετρήσεις;

Το Efento Transport μπορεί να ενσωματωθεί με οποιοδήποτε λογισμικό έχει εγκατασταθεί στον server της εταιρείας / στο cloud. Στη συνέχεια, όλες οι μετρήσεις αποστέλλονται στο διακομιστή σε συνεχή βάση και μπορούν να προληφθούν.

Η δεύτερη επιλογή είναι να ελέγξετε τις αναγνώσεις μέσω SMS: στείλτε ένα SMS με το κείμενο «efento» στον αριθμό της κάρτας SIM, που εισάγεται στο smartphone του οδηγού. Σε απάντηση, θα σταλεί ένα SMS με τις τρέχουσες μετρήσεις.

Μπορεί το πρόγραμμα οδήγησης να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε συσκευή Android;

Η εφαρμογή Efento Transport μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε συσκευή με Android 4.4 ή νεότερη έκδοση. Επιπλέον, η συσκευή πρέπει να διαθέτει μονάδα Bluetooth 4.0 και τη δυνατότητα πρόσβασης στο Internet. Οι συσκευές που έχουν επισημανθεί ως Bluetooth Smart Ready θα λειτουργούν σταθερά με την εφαρμογή. Από την εμπειρία, προτείνουμε δημοφιλή μοντέλα από γνωστούς κατασκευαστές, όπως το Samsung Galaxy Pocket 2, το Samsung Galaxy Trend Lite, το LG L40, το Motorola Moto E, το Google Nexus 5 ή το 6.

Είναι εύκολο να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες στους αισθητήρες; Ποιο είναι το κόστος των νέων μπαταριών;

Η αντικατάσταση των μπαταριών στους αισθητήρες δεν διαφέρει από την αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Οι αισθητήρες μας παρέχονται με μια μπαταρία, στην οποία εγγυόμαστε τουλάχιστον δύο χρόνια λειτουργίας της συσκευής. Σημείωση: η μπαταρία μοιάζει με ένα συνηθισμένο δάχτυλο, ωστόσο, για τη λειτουργία των ασύρματων καταγραφικών Efento, απαιτείται μπαταρία 3,6 V με χωρητικότητα 2700 mAh. Μια πρόσθετη μπαταρία μπορεί να αγοραστεί μόνοι ή μαζί μας σε τιμή ακαθάριστου κέρδους 29 PLN (η τιμή περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής)

Οι αισθητήρες Efento βαθμονομούνται;

Συνεργαζόμαστε με ένα διαπιστευμένο εργαστήριο βαθμονόμησης και μπορούμε να προσφέρουμε στους αισθητήρες πιστοποιητικό βαθμονόμησης, αλλά πρόκειται για μια πληρωμένη υπηρεσία, η τιμή της οποίας εξαρτάται από τον αριθμό των σημείων στα οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η βαθμονόμηση.

Θα ήθελα να ενσωματώσω την Efento Transport με λογισμικό ERP που χρησιμοποιείται στην εταιρεία μου. Πώς γίνεται αυτό;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας παράσχουμε την απαραίτητη τεκμηρίωση για την ολοκλήρωση.

Λήψη