Κανονισμοί Πωλήσεων / Γενικοί Όροι Πωλήσεων για συμβάσεις που συνάπτονται εξ αποστάσεως μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος efetno.pl και του getefento.com

I. Γενικές διατάξεις

 1. Οι κανονισμοί αυτοί αποτελούν αναπόσπαστο
  μέρος της σύμβασης πώλησης προϊόντων που
  προσφέρονται από την Efento-Alfakom με έδρα στην Μπότσαρη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
 2. Η πώληση πραγματοποιείται μέσω του
  Διαδικτύου μεταξύ του παραγγελιοδόχου
  στο ηλεκτρονικό κατάστημα efento.gr ή
  getefento.com, εφεξής καλούμενος
  Πελάτης, και το Efento-Alfakom, εφεξής καλούμενος πωλητής.
 3. Ο αγοραστής μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή οργανωτική μονάδα χωρίς νομική προσωπικότητα. Οι όροι αγοραστής και πελάτης που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους κανονισμούς είναι συνώνυμα.
 4. Κάθε πελάτης που αγοράζει προϊόντα που προσφέρονται από την Efento-Alfakom υποχρεούται να διαβάσει τους κανονισμούς.

ΙΙ. Αντικείμενο πώλησης

 1. Το θέμα της πώλησης είναι τα προϊόντα που παρουσιάζονται στις ιστοσελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος efento.gr και του getefento.com.
 2. Όλα τα προϊόντα που προσφέρονται στο
  ηλεκτρονικό κατάστημα efento.gr και
  getefento.com είναι ολοκαίνουργια,
  χωρίς φυσικά και νομικά ελαττώματα και
  έχουν τοποθετηθεί νόμιμα στην πολωνική
  αγορά. Ωστόσο, ο πωλητής διατηρεί το
  δικαίωμα να προσφέρει προϊόντα πώλησης,
  τα οποία θα φέρουν κατάλληλη σήμανση
  και περιγραφή.
   
 3. Ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει αντικείμενα χωρίς ελαττώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 556 και 5561 – 5563 του νόμου της 23ης Απριλίου 1964. Αστικό Κώδικα (ενοποιημένο κείμενο: Εφημερίδα των νόμων 2014, σημείο 121, όπως τροποποιήθηκε).
 4. Οι τιμές όλων των προϊόντων που
  παρουσιάζονται στις ιστοσελίδες του
  ηλεκτρονικού καταστήματος efento.gr
  και του getefento.com περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
  Η ακαθάριστη τιμή του προϊόντος δεν
  περιλαμβάνει το κόστος αποστολής
   
 5. Ο πωλητής ενημερώνει την προσφορά των προϊόντων του στο ηλεκτρονικό κατάστημα efento.gr και στις ιστοσελίδες του getefento.com.
 6. Η πληρωμή για την παραγγελία πραγματοποιείται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: με μεταφορά, πριν από την παράδοση αγαθών στον τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή (προκαταβολή), κατά την παράδοση, κατά την παράδοση του πακέτου από τον κούριερ, ο προκατόχων μπορεί να συμφωνήσει με τον αγοραστή άλλους συγκεκριμένους όρους πληρωμής (π.χ. μετρητά στους χώρους του πωλητή).
 7. Με την αποδοχή των Κανονισμών ο
  Πελάτης που αγοράζει τα προσφερόμενα
  προϊόντα συμφωνεί να εκδίδει και να
  αποστέλλει τιμολόγια σε ηλεκτρονική
  μορφή από τον Πωλητή σύμφωνα με τον
  Κανονισμό του Υπουργού Οικονομικών της
  14ης Ιουλίου 2005 σχετικά με την
  έκδοση και αποστολή τιμολογίων σε
  ηλεκτρονική μορφή καθώς και την
  αποθήκευση και διάθεση στη φορολογική
  αρχή ή φορέα τον φορολογικό έλεγχο
  αυτών των τιμολογίων (Εφημερίδα των
  Νόμων του 2005, αριθ. 133, σημείο 1119)
  και τους κανόνες έκδοσης, αποστολής και
  αποθήκευσης ηλεκτρονικού τιμολογίου.
  Η συναίνεση για τη λήψη τιμολογίων σε
  ηλεκτρονική μορφή ισοδυναμεί με
  παραίτηση από τη λήψη τιμολογίων σε
  έντυπη μορφή.
 8. Η αποδοχή του πελάτη δεν αποκλείει το
  δικαίωμα του Efento-Alfakom να εκδίδει και να
  αποστέλλει τιμολόγια σε έντυπη μορφή.
 9. Ο πωλητής εκδίδει και αποστέλλει
  τιμολόγια σε ηλεκτρονική μορφή,
  εξασφαλίζοντας την αυθεντικότητα της
  προέλευσής τους και την ακεραιότητα
  του περιεχομένου τους.
 10. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για εσφαλμένα
  στοιχεία του Αγοραστή που υποδεικνύει
  κατά την εγγραφή του, όπως αρμόζει για
  την έκδοση τιμολογίου ΦΠΑ.
 11. Κάθε τιμολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή θα παραδίδεται στους Πελάτες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχει ο Πελάτης στο έντυπο εγγραφής. Η αλλαγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη απαιτεί γραπτή ή ηλεκτρονική ειδοποίηση στον πωλητή. Ελλείψει της ειδοποίησης του Πωλητή από τον Πελάτη σχετικά με την αλλαγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αλληλογραφία που αποστέλλεται στην τρέχουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρείται ότι έχει παραδοθεί σωστά.
 12. Ο πελάτης δικαιούται να αποσύρει την
  αποδοχή σύμφωνα με την § 3 παρ. 4 του
  διατάγματος μέσω γραπτής δήλωσης
  βούλησης στην ακόλουθη διεύθυνση:
  Efento-Alfakom Σόλωνος 36-38, Μπότσαρη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα ή
  ηλεκτρονικά στο info@efento.gr. Σε
  περίπτωση ανάκλησης της αποδοχής από την
  ημέρα που ακολουθεί την ημέρα παράδοσης
  της δήλωσης του Πελάτη σχετικά με την
  ανάκληση της αποδοχής της Efento-Alfakom χάνει το
  δικαίωμα έκδοσης και αποστολής
  τιμολογίων στον Πελάτη σε ηλεκτρονική
  μορφή.

ΙΙΙ. Παραγγελίες

 1. Οι παραγγελίες στο ηλεκτρονικό
  κατάστημα μπορούν να τοποθετηθούν μέσω
  του e-shop efento.gr και του
  getefento.com.
 2. Οι εντολές μπορούν να τοποθετηθούν τόσο από εγγεγραμμένους όσο και από μη εγγεγραμμένους χρήστες, ωστόσο, κάθε χρήστης που κάνει μια παραγγελία πρέπει να αποδεχθεί τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
 3. Ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει τη δυνατότητα:πραγματοποιώντας αγορές στο ηλεκτρονικό κατάστημα efento.gr και στο getefento.com, δικαιούται να λαμβάνει μεμονωμένες εκπτώσεις, δικαιούται να συμμετέχει σε προωθητικές ενέργειες, διατηρώντας λεπτομερή στατιστικά στοιχεία των δραστηριοτήτων τους στο σύστημα του πωλητή.
 4. Για να εγγραφείτε σωστά, συμπληρώστε όλα τα πεδία της φόρμας εγγραφής που περιέχουν τα δεδομένα που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη.
 5. Αποδοχή των κανονισμών του καταστήματος efento.gr / getefento.com, ο Πελάτης:συναινεί στην τοποθέτηση των στοιχείων επικοινωνίας τους στη βάση δεδομένων Efento-Alfakom και την επεξεργασία τους σύμφωνα με την Πράξη της 29.09.1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Εφημερίδα αριθ. 133, σημείο 883). Αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την εκτέλεση της σύμβασης από τον Πωλητή, μπορούν να συμφωνήσουν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με προσφορές και νέα προϊόντα.
 6. Η παροχή προσωπικών δεδομένων στο έντυπο εγγραφής είναι εθελοντική, αν και είναι απαραίτητη για την εφαρμογή της σύμβασης πώλησης που συνάπτεται με τον πωλητή. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του και να τα διορθώνει.
 7. Οι τροποποιήσεις των κανονισμών τίθενται σε ισχύ εντός περιόδου όχι μικρότερης των 7 ημερών από τη στιγμή που οι τροποποιημένοι κανονισμοί διατίθενται στην ιστοσελίδα efeno.gr / getefento.com, με την επιφύλαξη ότι οι συναλλαγές που άρχισαν πριν από την έναρξη ισχύος αυτών των αλλαγών διεξάγονται στην τρέχουσα βάση.
 8. Για να αγοράσετε προϊόντα στο
  ηλεκτρονικό κατάστημα efento.gr /
  getefento.com, κάντε κλικ στο
  επιλεγμένο προϊόν και κάντε μια
  παραγγελία.
 9. Η παραγγελία δεν ισοδυναμεί με αποδοχή
  της.
 10. Η συμφωνία αγοράς / πώλησης συνάπτεται
  μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος τη
  στιγμή που ο πωλητής ενημερώνει για την
  αποδοχή της παραγγελίας,
  προσδιορίζοντας την ημερομηνία
  παράδοσης και αποδοχής αυτών των όρων
  από τον πελάτη.

IV. Διανομή

 1. Οι παραδόσεις προϊόντων που
  παραγγέλλονται στο ηλεκτρονικό
  κατάστημα efento.gr / gtefento.com
  πραγματοποιούνται μόνο στην επικράτεια
  ολόκληρου του κόσμου, ωστόσο, ανάλογα
  με τον τόπο παράδοσης, ενδέχεται να
  χρεώνονται πρόσθετα τέλη για τα οποία
  θα ενημερώνεται ο πελάτης.
 2. Τα προϊόντα που αγοράζονται παραδίδονται σύμφωνα με τη βούληση του πελάτη μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών.
 3. Το κόστος παράδοσης των αγορασθέντων προϊόντων υποδεικνύεται στο efento.gr / getefento.com και εμφανίζεται πριν γίνει δεκτή η παραγγελία από τον αγοραστή.
 4. Σε περίπτωση που ο Πωλητής δεν μπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωσή του εξαιτίας ακόμη και προσωρινής αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας που έχει παραγγείλει ο Πελάτης, ο Πωλητής δύναται να απαλλαγεί από την υποχρέωση εκπληρώνοντας την υπηρεσία αντικατάστασης που αντιστοιχεί στην ίδια ποιότητα και σκοπό και για την ίδια τιμή ή αμοιβή, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον Πελάτη γράφοντας για το δικαίωμά του να μην αποδεχθεί αυτό το όφελος και να αποσυρθεί από τη σύμβαση, με την επιστροφή του στοιχείου εις βάρος του Πωλητή. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση με τον τρόπο και με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο. 27 του νόμου της 30ης Μαΐου 2014 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών (Εφημερίδα των νομοθεσιών του 2014, σημείο 827). Η επιστροφή του στοιχείου πραγματοποιείται τότε εις βάρος του Πωλητή.
 5. Σε περίπτωση παράδοσης με courier της εταιρείας DHL. η παραλαβή του απαιτεί γραπτή παραλαβή. Κατά την παράδοση των αγαθών στον Πελάτη, η κατοχή των αγαθών, τα δικαιώματα και όλοι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την κατοχή και χρήση των αγαθών, και ιδίως τον κίνδυνο απώλειας ή ζημιάς, μεταβιβάζονται στον πελάτη.
 6. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημίας στον
  εξοπλισμό που μπορεί να σχετίζεται με
  την παράδοση, προκειμένου να βελτιωθεί
  η διαδικασία υποβολής παραπόνων,
  συνιστάται να το αναφέρετε εντός 24
  ωρών από την ημερομηνία παράδοσης στο
  efento.gr και εντός 7 ημερών
  απευθείας στην εταιρεία ταχυμεταφορών
  DHL.
 7. Οποιαδήποτε ζημιά στον εξοπλισμό μπορεί να σχετίζεται με την παράδοση, παρά την απουσία ζημιάς στην εξωτερική συσκευασία (μηχανική βλάβη της αποστολής, ποσοτικές ελλείψεις, ελλιπής αποστολή κλπ.), Συνιστάται στον πελάτη να αναφέρει εντός 24 ωρών από την ημερομηνία παράδοσης στο efento.gr και υπέβαλε έκθεση ζημιών από μια εταιρεία μεταφορών σχετικά με αυτό το θέμα.
 8. Στην περίπτωση μιας παραγγελίας που
  αποτελείται από πολλά προϊόντα, για τα
  οποία υπάρχουν διαφορές ως προς τον
  τρόπο συσκευασίας τους, ιδίως λόγω του
  μεγέθους τους ή των διαφορών τους ως
  προς τον χρόνο της σύμβασης, ο Πωλητής
  μπορεί να διαιρέσει την παραγγελία σε
  μικρότερες αποστολές. Στην
  περιγραφόμενη κατάσταση, το κόστος
  παράδοσης που δίνεται στον Πελάτη στην
  περίληψη παραγγελιών δεν αλλάζει, αλλά
  χωρίζεται σε μεμονωμένες αποστολές.
  Στην περίπτωση κατά την οποία
  ακυρώνεται μέρος της παραγγελίας –
  ανεξάρτητα από τους λόγους,
  διορθώνονται και επιστρέφονται μόνο τα
  έξοδα αποστολής που έχουν ανατεθεί στο
  ακυρωμένο τμήμα της παραγγελίας.

V. Το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση

 1. Ένας πελάτης που έχει συνάψει σύμβαση εξ αποστάσεως μπορεί να αποσύρει εγγράφως χωρίς να δώσει λόγο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του στοιχείου. Η δήλωση απόσυρσης από τη σύμβαση πρέπει να αποσταλεί στην έδρα του Efento-Alfakom (που αναφέρονται στον Τίτλο Ι σημείο 1 των παρόντων Κανονισμών). Ο πωλητής επίσης δίνει τη δυνατότητα να υποβάλει ηλεκτρονικά μια δήλωση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@efento.gr.
 2. Η εκτέλεση του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι επίσης δυνατή χρησιμοποιώντας το έντυπο που επισυνάπτεται ως παράρτημα 2 του νόμου της 30ης Μαΐου 2014 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σημείο 827).
 3. Η περίοδος των 30 ημερών υπολογίζεται από την ημερομηνία παράδοσης του αντικειμένου, που θεωρείται ότι κατέχει το αγαθό από τον καταναλωτή ή από τρίτο που ορίζει ο καταναλωτής εκτός από τον μεταφορέα.
 4. Το δικαίωμα υπαναχώρησης από σύμβαση που έχει συναφθεί εκτός εμπορικού καταστήματος ή από απόσταση δεν διατίθεται στον καταναλωτή σε σχέση με τις συμβάσεις:για την παροχή υπηρεσιών, εάν ο επιχειρηματίας έχει εκτελέσει πλήρως την υπηρεσία με τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή ο οποίος ενημερώθηκε πριν από την έναρξη της υπηρεσίας ότι μετά την εκπλήρωση της παροχής από τον επιχειρηματία θα χάσει το δικαίωμα απόσυρσης από τη σύμβαση. στο οποίο το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι ένα μη προκατασκευασμένο είδος, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή που εξυπηρετεί την κάλυψη των προσωπικών του αναγκών ·στην οποία το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι οι ηχητικές ή οπτικές εγγραφές ή το λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών που παραδίδονται σε σφραγισμένη συσκευασία, εάν η συσκευασία έχει ανοιχθεί μετά την παράδοση · για την παράδοση ψηφιακού περιεχομένου που δεν αποθηκεύεται σε υλικό υλικό, εάν η εκπλήρωση της υπηρεσίας άρχισε με τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή πριν από την προθεσμία υπαναχώρησης και μετά από ενημέρωσή του από τον έμπορο για την απώλεια του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση.
 5. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη μείωση της αξίας του αντικειμένου ως αποτέλεσμα της χρήσης του με τρόπο που υπερβαίνει τα όρια που είναι αναγκαία για να καθοριστεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των πραγμάτων.
 6. Τα εμπορεύματα πρέπει να αποστέλλονται αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης υπαναχώρησης από τη σύμβαση, το αργότερο εντός 7 ημερών ως έχουν.
 7. Σε περίπτωση απόσυρσης από τη σύμβαση πώλησης αγαθών που αγοράζονται σε ένα σετ με άλλο προϊόν, επιστρέφεται όλο το σετ.
 8. Τα έξοδα της άμεσης επιστροφής των αγαθών προς τον Πωλητή σε σχέση με την απόσυρση από τη σύμβαση χωρίς να αιτιολογείται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των αντικειμένων επιβαρύνουν τον Πελάτη.
 9. Εάν ο πελάτης έχει επιλέξει έναν τρόπο παράδοσης άλλων πράξεων εκτός από τον φθηνότερο τρόπο παράδοσης που προσφέρει ο επιχειρηματίας, ο επιχειρηματίας δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα επιπλέον έξοδα που βαρύνουν τον καταναλωτή.
 10. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που ορίζονται στα σημεία 4-9 των Κανονισμών ισχύουν μόνο για Πελάτες-Καταναλωτές που αγοράζουν προϊόντα μέσω εξ αποστάσεως σύμβασης κατά την έννοια του άρθρου. 2 παρ. 1 του νόμου της 30ης Μαΐου 2014 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών (Εφημερίδα των νομοθεσιών του 2014, σημείο 827). Ο πωλητής ενημερώνει ότι δεν πωλεί προϊόντα βάσει συμβάσεων που συνάπτονται εκτός των επαγγελματικών χώρων (απόκτηση κ.λπ.).

 VI. Καταγγελίες

 

 1. Κάθε πελάτης που έχει συνάψει συμφωνία πώλησης δικαιούται να υποβάλει καταγγελία.
 2. Σε περίπτωση τεχνικού ελάττωματος, επικοινωνήστε με τον πωλητή τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο efento.gr ή στο getefento.com.
 3. Μετά την εξέταση της ειδοποίησης καταγγελίας από τον Πωλητή, ο Πελάτης λαμβάνει περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία καταγγελίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφώνου.
 4. Τα καταγγελθέντα εμπορεύματα πρέπει να παραδίδονται στην έδρα του πωλητή όπου αγοράζονται τα αγαθά.
 5. Τα προϊόντα που καταγγέλλονται κατά την παράδοση στο γραφείο του πωλητή πρέπει να περιέχουν την αρχική συσκευασία.
 6. Τα ελαττωματικά αγαθά θα πρέπει να αποστέλλονται στους χώρους του πωλητή, ειδικά με εξαρτήματα που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του εξοπλισμού ή που μπορεί να είναι μία από τις αιτίες του ελαττώματος ή μη συμμόρφωσης με τη σύμβαση. Τα εμπορεύματα θα πρέπει να συνοδεύονται από λεπτομερή περιγραφή των ελαττωμάτων ή ασυμφωνιών με τις πληροφορίες σε ποια κατάσταση συμβαίνει το συγκεκριμένο ελάττωμα ή μη συμμόρφωση. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν οι απαιτήσεις απαίτησης και η νομική βάση για την άσκηση των δικαιωμάτων.
 7. Το προϊόν που αξιώνεται πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο εγγύησης ή απόδειξη αγοράς.
 8. Προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικασία υποβολής καταγγελιών, συνιστάται στον Πελάτη που υποβάλλει καταγγελία σχετικά με προϊόν που αγοράστηκε και παραδόθηκε μέσω του Διαδικτύου να στείλει το προϊόν απευθείας στη διεύθυνση της διεύθυνσης του πωλητή στο πλαίσιο της εν λόγω καταγγελίας: Efento-Alfakom, Σόλωνος 36-38, Μπότσαρη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
 9. Μετά την εξέταση της καταγγελίας, ο Πελάτης λαμβάνει πληροφορίες από τον Πωλητή σχετικά με περαιτέρω διαδικασίες: επισκευή του εξοπλισμού ως μέρος της εγγύησης, αντικατάσταση του εξοπλισμού με νέο ή απόρριψη της καταγγελίας. Σε περίπτωση απόρριψης της καταγγελίας, ο Πελάτης λαμβάνει την τεκμηρίωση της υπηρεσίας περιγράφοντας το αποτέλεσμα της εμπειρογνωμοσύνης της υπηρεσίας μαζί με τον λόγο απόρριψης της καταγγελίας.
 10. Λάβετε τον διαφημιζόμενο εξοπλισμό μόνο στον τόπο και τη μορφή με την οποία τα αγαθά παραδόθηκαν στον Πωλητή.
 11. Ο ελαττωματικός εξοπλισμός πρέπει να παραληφθεί εντός 30 ημερών από την ενημέρωση του Πελάτη ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εξυπηρέτησης. Αν ο εξοπλισμός δεν παραληφθεί στα παραπάνω ο Πωλητής θα καλέσει εγγράφως τον Πελάτη να παραλάβει τον εξοπλισμό εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του αιτήματος. Μετά τη λήξη της πρόσθετης προθεσμίας, ο Πωλητής δικαιούται να χρεώσει την εξωσυμβατική αποθήκευση του εξοπλισμού. Το ποσό αυτό είναι 5% της τρέχουσας τιμής για 1 τετραγωνικό μέτρο αποθηκευτικού χώρου στην πόλη του εγγεγραμμένου γραφείου του πωλητή για κάθε μήνα αποθήκευσης.
 12. Σε περίπτωση πώλησης αγαθών στο εμπόριο μεταξύ επιχειρηματιών βάσει του άρθρου. 558 § 1 k.c. τα συμβαλλόμενα μέρη αποκλείουν την ευθύνη του πωλητή βάσει της εγγύησης για φυσικά και νομικά ελαττώματα των προϊόντων, ιδίως δε ότι καθορίζουν ότι δεν φέρει καμία ευθύνη και για κρυφά ελαττώματα του αντικειμένου πώλησης.

VII. Πολιτική απορρήτου

Η πολιτική απορρήτου ήταν η efento.gr και το getefento.com έχει περιγραφεί στο έγγραφο “Πολιτική απορρήτου”.

                       VIII. Τελικές διατάξεις

 

 1. Η οντότητα που εκμεταλλεύεται το κατάστημα δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε διακοπές στη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος που προκύπτουν για τεχνικούς λόγους (συντήρηση, επιθεώρηση, αντικατάσταση εξοπλισμού κ.λπ.) ή άλλο ανεξάρτητο από αυτό.
 2. Ο πωλητής έχει το δικαίωμα να αναθέσει τη σύμβαση σε τρίτο (ως υπεργολάβος).